Litteratur om ämnet

Genealogi är ett annat ord för släktforskning, vilket innebär att du på olika sätt undersöker och forskar om dina släktingar och förfäder och deras liv. Denna typ av forskning är vanligtvis inget som professionella forskare ägnar sig åt, utan det är främst vanliga privatpersoner som gör detta. Man kan till exempel vara nyfiken på vad det är för gener man egentligen har ärvt från sina släktingar och vad de hade för yrken, talanger, hur de levde, giftermål och hur de gick bort.

I många fall kan man snubbla över information som man inte hade någon aning om, och det är inte ovanligt att gamla gräl dras upp till ytan igen, men då handlar det oftast om personer som redan gått bort. Det händer till exempel att man upptäcker att det funnits oäkta barn i släkten som man försökt att dölja av olika anledningar, groll mellan olika personer, tragiska livsöden och framgångshistorier. Man kan upptäcka allt möjligt när man släktforskar, och många har detta som en hobby.

Litteratur kring genealogi

Vad är genealogi? Jo, som tidigare nämnts så står detta ord för “läran om människors släktförhållanden”. Nu för tiden har det blivit mycket enklare att släktforska i och med internets intågande. Det finns många sajter som underlättar ditt arbete med detta om du bestämt dig för att börja släktforska. Men att använda sig av internet är inget måste, utan det finns en uppsjö av olika typer av litteratur och böcker inom ämnet släktforskning och genealogi, som kan hjälpa dig på vägen. Här följer snart några bra exempel på detta.

Priset på dessa böcker kan variera beroende på var du väljer att köpa dem. Men på många bra sajter kan du hitta litteratur till mycket bra priser, och det är även lätt att söka själv om du letar efter något specifikt. Urvalet är även mycket stort på nätet och informationen om böckerna är ofta utförlig. Det finns litteratur som beskriver i detalj hur du ska gå till väga när du börjar släktforska, och det finns litteratur som är mer generellt berättande och beskrivande om själva ämnet.

Släktforska steg för steg

Det finns ett antal böcker under just det ämnet. En bok heter precis så – “Släktforska steg för steg” av Per Clemensson och Kjell Andersson. I den här boken får du följa en riktig familj till slutet av 1600-talet och hur du söker informationen som du är intresserad av. Du får lära dig hur just du själv ska påbörja ditt sökande och var du ska vända dig för att komma vidare när du har gått igenom grundkällorna i forskningen. Boken tar upp vanliga misstag som du kan stöta på i ditt sökande.

Misstagen kan exempelvis bestå i att du endast stavar ett namn eller ett gårdsnamn fel och du leds in på helt fel spår. Sedan har vi – “Genealogi: släktforskning – lär dig grunderna i släktforskning ett steg i taget med exempel” av Sten-Arne Berggren. I denna bok får du grunderna till hur du släktforskar, och här nämns även internet som hjälpmedel. I – “Min europeiska familj: De senaste 54 000 åren ” av Karin Bojs, så går hon här långt tillbaka i tiden för att undersöka hur man genom DNA kan finna sina släktingar.